Oživenie pozostatkov

| rusínskej kultúry FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA, 19.4.2021   Množstvo dedín na severovýchode Slovenska, ktoré obýva rusínska kultúrna menšina, sú v stave pomalého vymierania. Mladí odchádzajú za prácou, vysokoškoláci za štúdiom, deti na internáty, a tak starší ľudia zostávajú žiť odrezaní od zvyšku sveta, veľakrát v samote, no za to obklopení nepoškvrnenou prírodou a duchom kultúrneho a…