1. sviatočný dievčenský a mužský odev z rusínskej obce Jakubany

2. drevený chrám sv. Michala Archanjela postavený bez jediného klinca (Ruský Potok)

3. chránený zubor hrivnatý žijúci na Slovensku iba v Národnom parku Poloniny

4. kríž stojaci pri každej ceste vedúcej do dediny (symbol ochrany ľudskej existencie)

5. pozostatky maďar., rakús., česk., sloven. a bosnian. hrdinov z 1. svetovej vojny (Osadné)

6. panenská kopcovitá krajina prelínaná skromnými dedinami (Hostovice)

7. ikonostas deliaci časť pre veriacich od svätyne – časti pre kňaza (gréckokat. chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky_Hostovice)

8. drevený rebriniak ťahaný konským, volským alebo kravským záprahom (Ulič)

9. rusínska tradícia Veľkej noci – svätenie veľkonočného košíka s paschou (pozdrav týchto sviatkov_Christos coskrese_Voistinu voskrese)

10. výhľad na najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe (Starina)_kvôli výstavbe bolo vysídlených 7 rusínskych obcí

11. vojnové cintoríny, pozostávajúce zväčša z jednotlivých, spoločných aj hromadných hrobov, nachádzajúce sa po celej dĺžke severovýchodného pohraničia