/*.et_pb_portfolio_0 .et_portfolio_image*/

COOKIES

MG-studio.sk používa na svojich stránkach súbory cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si webový prehliadač ukladá v počítači alebo na inom zariadení) a to konkrétne nasledovné typy:

  • Dočasné, ktoré sa používajú len dočasne a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do tej doby, než prehliadač zatvoríte.
  • Permanentné cookies ostávajú uchované vo webovom prehliadači aj po vypnutí počítača. Tento typ cookies uchováva nastavenia užívateľa a slúži tak na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našej webstránky, jej funkcii a služieb, prípadne slúži na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na políčko “OK” v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Medzi týchto partnerov patrí spoločnosť Google a Facebook. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU. Naša spoločnosť využíva služby spoločnosti Google s názvom Google Analytics a Google AdWords. Inzertné funkcie služby Google Analytics môže používateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analytics pre web môžete nájsť TU.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach. Požívateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy NetworkAdvertisingInitiative na deaktiváciu súborov cookies. Používanie súborov cookiesDoubleClick môže užívateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookieDoubleClick alebo opäť aj cez webstránku iniciatívy NetworkAdvertisingInitiative na deaktiváciu súborov cookies.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návšetvník stránky www.mg-studio.sk týmto udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného formulára NEWSLETTER (ďalej len osobné údaje) za účelom vytvorenia databázy Návštevníkov stránky, ktorí požadujú odoberanie noviniek (NEWSLETTER) zo stránky www.mg-studio.sk a za účelom komunikácie s Návštevníkom stránky prostredníctvom kontaktného formulára a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť. Sprostredkovateľovi na adresu info@mg-studio.sk

Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Návštevník dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia piatich rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Návštevníkom a Prevádzkovateľom. Návšetvník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Návštevník potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

 

MaryG studio