Budúcnosť manažmentu je “teal”

*prevzaté z https://www.develor.sk/buducnost-manzmentu-je-teal/ | Podľa článku Frederica Lalouxa spracovala Jana Polláková Mnoho ľudí tuší, že spôsob, akým sú dnes riadené spoločnosti siaha k svojim limitom. V každom ďalšom prieskume zamestnanci jasne naznačujú, že firmy sú miestom obáv a driny a postrádajú vášeň či hlbší zmysel. Môže byť toto rozčarovanie znamením, že civilizácia už dožíva svoj aktuálny model…